God munhygien

Sambanden mellan inflammation i munhålan, åderförkalkning och kranskärlssjukdom är tydliga. Det finns epidemiologiska och kliniska studier som visar att personer med svår tandlossning och nedbrytning av tandbenet löper cirka 1,5 gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som till exempel stroke.

De här siffrorna är i stort sett desamma även i resten av Europa. Tandlossning är en kronisk sjukdom som primärt orsakas av bakterier och den inflammation dessa medför. Sjukdomen påverkas bland annat av ärftliga faktorer, rökning, dålig munhygien eller obehandlad diabetes.
Ärftlighet är en mycket viktig faktor. Om båda ens föräldrar lider av tandlossning är risken stor att man själv också får det.

Sambandet mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar är att bakterier och inflammationsämnen från munnen sprids ut i blodomloppet. I munhålan finns en mängd olika bakterier. En patient med fördjupade tandköttsfickor och inflammerat tandkött kan ha upp till 200 olika bakteriearter i munnen. Om ämnen från de här bakterierna, eller från inflammationsprocessen, når ut i blodomloppet kan det påverka blodkärlens väggar och förvärra en åderförkalkning, som i sin tur kan leda till en hjärtinfarkt.

Det viktigaste är trots allt detta: får patienten en bättre munhygien får han eller hon också ett friskare hjärta.

Utdrag ur Praktikan, 3/2012, ”Jakten på sambandet”, intervju med Kåre Buhlin, text av Andreas Grube.